Home

De stad en de rivier


De Kop van Zuid vormde de aftrap van het herstructureren van een desolaat industrieterrein, dat eind 19e eeuw werd aangelegd als één van de modernste havengebieden ter wereld. In de jaren ’80 bestond het idee de havens te dempen en zo veel mogelijk te slopen. Geïnspireerd door voorbeelden in het buitenland en in Amsterdam werd gekozen voor behoud van de bestaande infrastructuur en hergebruik van architectonisch waardevolle gebouwen.

  

Tevens bestond het idee langs de zuidoever van de rivier een centrum te creëren. Het ‘Manhattan aan de Maas dient een volwaardige tegenhanger te worden van het centrum op de noordelijke oever. Terwijl aan weerszijden van de Maas nieuwe woontorens werden gerealiseerd, werd de herontwikkeling van respectievelijk de Müllerpier en het Lloydkwartier in gang gezet.

Het project van de toekomst is Stadshavens. Door de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte zal binnen een aantal havens in stedelijk gebied en op het RDM-terrein ruimte ontstaan voor vernieuwing. Met een aantal marktpartijen realiseren de gemeente en het Havenbedrijf de komende vier decennia innovatieve woon- en werkgebieden.

Het gebied van 1600 hectare dient een hoogwaardig vestigingsklimaat te bieden aan haven- en transportbedrijven, innovatieve bedrijven en kennisinstituten. Hoogopgeleiden vinden er voorzieningen voor ondernemerschap, bijzondere woonmilieus en culturele faciliteiten.

Reserveren: Stuur een mail naar bf@stadswandelkantoor.nl . Of bel: 020-4190022, 06-41967625.

 

 

De Maas Willemsbrug 

Rondleiding Rotterdam.